Perlantikan Pihak Ketiga Mengikut Tahap Amaran Bagi Kerja Penyenggaraan

Berdasarkan Bengkel Perlantikan Pihak Ketiga yang telah diadakan pada 23-24 April 2013, sidang mensyuarat telah bersetuju untuk menetapkan Tahap Amaran (Trigger Level) bagi memantau ketidakpatuhan spesifikasi dan masa bagi kerja-kerja penyenggaraan yang dijalankan oleh pihak Konsesi Penyenggaraan Semenanjung Malaysia sebelum Perlantikan Pihak Ketiga.

 Lanjutan daripada itu, satu prosedur telah dikeluarkan iaitu Prosidur Kawalan Produk Yang Tidak Mematuhi Spesifikasi JKR.PK.(SJ).01.04.07 untuk digunapakai oleh pihak JKR.

Berikut adalah Tahap Amaran (Trigger Level) untuk perlantikan pihak ketiga mengikut skop-skop penyenggaraan

R01- Penampalan Potholes
R02 - Menggred Bahu Jalan

R03- Pemotongan Rumput (Ketidakpatuhan Kualiti)


R03; Pemotongan Rumput (Ketidakpatuhan Program)

R04- Penyenggaraan Papan Tanda (Ketidakpatuhan Kualiti)

R04- Penyenggaraan Papan Tanda (Ketidakpatuhan Program)

R05 - Penyenggaraan Pembetung & Jambatan

R07- Penyenggaraan Longkang

B - Pemeriksaan Rutin 

Muat turun:-

Surat Arahan Tatacara Perlantikan Pihak Ketiga (download here)
Tatacara Perlantikan Pihak Ketiga [JKR.PK(SJ).01.04.07] (download here)


PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA 2014


Pengurusan Jabatan Kerja Raya Malaysia telah memperkemaskan Piagam Pelanggan bagi tahun 2014. Justeru itu Piagam Pelanggan terbaru ini akan digunapakai bagi semua Jabatan Kerja Raya seluruh Malaysia